Monthly Archives: Srpen 2018


Ako zabrániť fluktuácii výkonných zamestnancov?

Zatiaľ čo fluktuácia sa bude vždy vyskytovať, strata vašich najlepších zamestnancov by mala byť výnimkou namiesto pravidla. Je úlohou generálnych riaditeľov vytvoriť kultúru, ktorá identifikuje týchto potenciálnych vizionárov a zdokonaľuje ich zručnosti v dlhodobom horizonte s cieľom dosiahnuť výsledky, ktoré budú v konečnom dôsledku prínosom pre ich spoločnosti.

kanceláře

Dlhodobý zamestnanec môže byť životným článkom úspešnej spoločnosti. Postupujte podľa týchto stratégií s cieľom podporiť zlepšenie podnikovej kultúry:

Uvedomte si, že chyba neznamená neúspech
Jednou z najhorších vecí, ktorú spoločnosť môže urobiť, je zaobchádzať s každou chybou ako s neúspechom. Chyby by sa mali chápať ako impulz na prispôsobenie procesov a presadzovanie profesionálneho rozvoja. Silná firemná kultúra pochádza z vedúcej pozície a zamestnancov, ktorí chápu chyby a dôverujú jeden druhému. Napríklad IBM sa nestala názvom značky v technike len svojimi službami, ale odrazom od nepriazni a mnohých chýb.
Buďte otvorení a úprimní so zamestnancami o ich chybách. Keď vedia, že majú podporu svojich šéfov, je pravdepodobnejšie, že sa z nich učia a snažia sa ich napraviť.

Budujte integritu
Podpora kultúry integrity znamená spoločné vytvorenie pracovného prostredia bez skrytých agend alebo favorizmu. Integrita vytvára dôveru v organizácii a umožňuje ľuďom cítiť sa dobre v ich každodenných povinnostiach.
Ak chcete vybudovať takúto kultúru, pravidelne sa prihlasujte všetkým vaším zamestnancom, a to buď prostredníctvom firemnej korešpondencie alebo pravidelných individuálnych rozhovorov. Zdieľajte všetky informácie, ktoré sú pre nich dôležité.

zaměstnanci

Investujte do svojej komunity
Podľa prieskumov až 64 percent podnikových lídrov vníma spoločenskú zodpovednosť ako spôsob budovania dôvery s klientmi a zamestnancami. Pomoc pri budovaní okolitej komunity je spôsob, ako investovať do zamestnancov, ktorí sú jej súčasťou.

Keď sú zamestnanci inteligentní, pokorní a motivovaní, je dôležité podporovať ich rozvoj v rámci organizácie. Keď sa cítia dostatočne bezpečne, aby sa podelili o svoje nápady a chyby v otvorenom a poctivom prostredí, ostanú verní danej spoločnosti.

Dá sa určiť hodnota peňazí?

Áno, dá. Jedným zo spôsobov je miera výmenného kurzu. Obchodníci na trhu Forex, kde sa obchoduje s cudzími menami, rozhodujú o výmenných kurzoch. Berú pritom do úvahy ponuku a dopyt ako aj ich očakávania do budúcnosti. Z tohto dôvodu hodnota peňazí kolíše počas obchodného dňa.

dolary

Ďalším spôsobom na určenie hodnoty peňazí sú štátne pokladničné poukážky. Tieto môžu byť jednoducho prevedené na doláre prostredníctvom sekundárneho trhu pre štátne dlhopisy. Keď je dopyt obrovský, hodnota dolára stúpa.
Tretím spôsobom sú devízové rezervy. Je to množstvo dolárov, ktoré má zahraničná vláda. Čím viac ich vlastní, tým nižšia je ponuka. To robí americké doláre hodnotnejšími. Keby sa zahraničné vlády rozhodli predať všetky doláre, ktoré vlastnia, dolár by padol a jeho hodnota by klesla.
 
Ako to ovplyvní nás?
Hodnota peňazí nás ovplyvňuje každý deň napríklad, keď tankujeme alebo ideme do obchodu. Je to kvôli nepružnému dopytu po palive a potravinách. Výrobcovia vedia, že si to musíte kúpiť každý týždeň. Nie vždy môžete svoj nákup odložiť kvôli tomu, že ceny išli hore. Budete to chvíľu kupovať za vyššiu cenu až kým nezmeníte svoje zvyky. Keď ide cena paliva alebo potravín hore, pociťujete zníženú hodnotu peňazí.

mince
 
Keď sa hodnota peňazí trvale znižuje a zvyšuje
Inflácia znamená, že hodnota peňazí sa znižuje. Keď ľudia očakávajú, že ceny porastú, je pravdepodobné, že budú nakupovať viac. To zvyšuje dopyt, čo zase napovedá výrobcom, že môžu bezpečne zvyšovať ceny a inflácia sa stane samo naplneným proroctvom. Preto vláda pozorne sleduje mieru inflácie.
Opakom inflácie je deflácia, kedy sa hodnota peňazí zvyšuje, ale pre ekonomiku je to tá horšia varianta. Predstavte si, že si kúpite dom a v momente jeho hodnota klesá. Keď ho budete chcieť predať, tak len pod cenu. To potom spúšťa ďalšie udalosti – mnohé rodiny prichádzajú o domov, o prácu atď.

Sú vaši rodičia hrdí?

Ak bolo niečo môj veľký sen, tak chytiť veľkú rybu. Možno je to pre niekoho maličkosť a hlúposť, ale ja som vážne chcel. Chcete vedieť, prečo som chcel? Pretože som už od malička chodil s mojím otcom na ryby a chcel som, aby som mal skutočne všetko, čo je v mojich silách. Chcel som, aby bol môj otec na mňa hrdý. A to sa zdalo možné len vtedy, keď chytím obrovskú rybu. Keď bude vidieť, že na to mám. Keď uvidí, že som jeho syn a môže byť na mňa hrdý, pretože som schopný si sám zaobstarať obživu.

plandavka

Otcovia niekedy nie sú tá najlepšia podpora, ktorú by ste očakávali. Občas je to ťažké. Občas je pre vás najťažšie práve to, že neviete, čo by ste im mali darovať a čo by ste mali urobiť preto, aby ste boli šťastný. Nakoniec vám však bude aj tak jasné, že život nie je až taký jednoduchý, ako by ste si mysleli. Že váš otec ožno na vás hrdý ani nikdy nebude pokiaľ neurobíte to alebo ono. Môj otec taký bol a ja som zúfalo túžil po tom, aby som na jeho tvári vyčaroval úsmev a aby ma potľapkal po pleci. Nič viac som nechcel.

plandavky

Niekedy je však aj to ťažké, tak som to chcel skúsiť s rybou. Zobral som si plandavky, sadol som si na rybník a čakal som. Čakal som naozaj nenormálne dlho. Oziabali ma ruky a chcel som to už skončiť, no som šťastný, že som vytrval. Že som neprestal veriť, že chytím, čo som chcel chytiť. Podarilo sa mi to. A bol som šťastný, pretože som sa konečne mohol pochváliť svojmu otcovi. A viete, čo mi na to povedal? Že bol predsa na mňa hrdý vždy, len mi to jednoducho nevedel povedať. Nevedel mi povedať nič, čo by mapotešilo, pretože ani on tak nebol vychovávaný. Je to možno smiešne, ale vlastne mu aj celkom rozumiem. Nie každý vie vyjadriť svoje city. No viete, dosiahol som to, čo som chcel aspoň teraz. Keď už nič viac, tak aspoň toto ma držalo nad vodou. A som za to naozaj veľmi vďačný.

, 7. 8. 2018. Category: Produkty.

Veľmlok čínsky, úchvatný obrovský obojživelník


Na pokraji vyhynutia
Medzi „nešťastníkov“, ktorí tiež miznú z prirodzeného prostredia patrí aj Veľmlok čínsky, odborný názov Andrias davidianus, ktorý sa radí medzi najväčšie obojživelníky na svete. V dospelosti môže vážiť okolo 25 – 30 kg a dosiahnuť dĺžku takmer 1,2 m. Samica nakladie okolo 400-500 vajec do hromadného hniezda do nory pod hladinou vody. Je svetloplachý a samotár, takže vidieť ho za svetla je takmer nemožné. Čínsky vedci jeho miznutie potvrdili po štyroch rokoch výskumu, ktorým mapovali živočícha v jeho prirodzenom prostredí. Po tomto zistení ho zaradili na zoznam ohrozených druhov.

mlok

„Živá“ delikatesa
Dostal prívlastok „živá fosília“, lebo sa za 170 miliónov rokov takmer vôbec nezmenil. Vo voľnej prírode ich žije už kriticky málo, ale zato ich vo veľkom chovajú na farmách v Číne a to hlavne kvôli predaju do luxusných reštaurácií. V minulosti bola jeho konzumácia tabu, ale dnes sa považuje za delikatesu a tak farmy s jeho chovom, hoci nelegálnym, v súčasnosti zažívajú nebývalý rozmach.

Riziko umelého „vysádzania“
Veľmlok čínsky žije v prirodzených biotopoch, ktorými sú sladkovodné rieky. Býval to bežný druh, kým bola jeho konzumácia zakázaná, dnes žije už len na pár miestach v čínskych horách. Človeku zachutil až tak, že z 97 lokalít v 23 čínskych provinciách našli mloka už len na štyroch z nich, no ani tie nie sú narodené v prirodzenom prostredí, umelo ich tam nasadili z chovných fariem. Vedci však varujú, že tento pokus umelo zvýšiť počty mlokov vo voľnej prírode môže mať katastrofálny dopad na jeho ďalšiu existenciu.

čínská kuchyně

Domnievajú sa totiž, že prechádza piatimi, možno až ôsmimi vývojovými štádiami a tak pri vypustení do prírody bez rešpektovania jednotlivých genetických rozdielov medzi štádiami vývinu sa môže stať, že veľmlok sa v prírode v budúcnosti nemusí adaptovať, čo by znamenalo jeho úplne vyhynutie.
Jedného z najdlhšie žijúcich veľmlokov s nadštandardnými mierami nájdete zrejme v pražskej ZOO a volá sa Karlo. Po meraní v roku 2015 dosahoval dĺžku 158 centimetrov a hmotnosť 35 kilogramov.