Áno, dá. Jedným zo spôsobov je miera výmenného kurzu. Obchodníci na trhu Forex, kde sa obchoduje s cudzími menami, rozhodujú o výmenných kurzoch. Berú pritom do úvahy ponuku a dopyt ako aj ich očakávania do budúcnosti. Z tohto dôvodu hodnota peňazí kolíše počas obchodného dňa.

dolary

Ďalším spôsobom na určenie hodnoty peňazí sú štátne pokladničné poukážky. Tieto môžu byť jednoducho prevedené na doláre prostredníctvom sekundárneho trhu pre štátne dlhopisy. Keď je dopyt obrovský, hodnota dolára stúpa.
Tretím spôsobom sú devízové rezervy. Je to množstvo dolárov, ktoré má zahraničná vláda. Čím viac ich vlastní, tým nižšia je ponuka. To robí americké doláre hodnotnejšími. Keby sa zahraničné vlády rozhodli predať všetky doláre, ktoré vlastnia, dolár by padol a jeho hodnota by klesla.
 
Ako to ovplyvní nás?
Hodnota peňazí nás ovplyvňuje každý deň napríklad, keď tankujeme alebo ideme do obchodu. Je to kvôli nepružnému dopytu po palive a potravinách. Výrobcovia vedia, že si to musíte kúpiť každý týždeň. Nie vždy môžete svoj nákup odložiť kvôli tomu, že ceny išli hore. Budete to chvíľu kupovať za vyššiu cenu až kým nezmeníte svoje zvyky. Keď ide cena paliva alebo potravín hore, pociťujete zníženú hodnotu peňazí.

mince
 
Keď sa hodnota peňazí trvale znižuje a zvyšuje
Inflácia znamená, že hodnota peňazí sa znižuje. Keď ľudia očakávajú, že ceny porastú, je pravdepodobné, že budú nakupovať viac. To zvyšuje dopyt, čo zase napovedá výrobcom, že môžu bezpečne zvyšovať ceny a inflácia sa stane samo naplneným proroctvom. Preto vláda pozorne sleduje mieru inflácie.
Opakom inflácie je deflácia, kedy sa hodnota peňazí zvyšuje, ale pre ekonomiku je to tá horšia varianta. Predstavte si, že si kúpite dom a v momente jeho hodnota klesá. Keď ho budete chcieť predať, tak len pod cenu. To potom spúšťa ďalšie udalosti – mnohé rodiny prichádzajú o domov, o prácu atď.