Vzťah môže mať rôznu podobu. Vzťah k prírode, k zvieratám, ku knihám, k športu…k aktivitám rôzneho druhu. Áno, aj tie sú dôležité, no sú iba doplnkové, také ktoré náš život obohacujú a spríjemňujú. Tie najdôležitejšie sú pre nás tie k ostatným ľudom, nakoľko človek je tvor spoločenský a samotárstvo pre neho nie je prirodzené. Pod pojmom „vzťah“ si väčšina z nás predstaví fungovanie muža a ženy, vzťah partnerský alebo manželský. No vzťahy sú vo viacerých formách – či už vzťah partnerský, rodičovský, kamarátsky, pracovný, susedský…vzťahy sú všade okolo nás. Pokojne sa dajú rozdeliť do troch skupín: najbližšie, nevyhnutné a povrchné.

seniors-1505944_960_720

Slovom najbližšie by sa dali definovať vzťahy, ktoré nás paradoxne najčastejšie hnevajú, takže tušíte že hovorím o vzťahoch partnerských a rodičovských. Pretože partner, partnerka alebo potomkovia sú nášmu srdcu najbližšie, zdieľame s nimi spoločný život, spoločné radosti či starosti, sú to ľudia, bez ktorých by bol náš život neúplný. Do tejto kategória patria samozrejme aj rodičia, ľudia ktorí tu pre nás budú celý svoj život. A patria sem aj priatelia, tí najbližší a naozajstní, tí ktorých je len málo a vieme ich spočítať na prstoch jednej ruky.

photomontage-556809_960_720

Nevyhnutné vzťahy sú tie, ktoré udržiavame z rôznych dôvodov, najčastejšie sú to vzťahy pracovné alebo susedské. Sú to tie, bez ktorých si život vieme predstaviť, ale napriek tomu sú svojim spôsobom dôležité.

Povrchné sú všetky tie ostatné, formálne, ktoré udržiavame len na hranici nejakej slušnosti, prehodiť na ulici slovo so známym, v obchode alebo pri venčení psa, tie, ktoré nám skrátia chvíľu bez toho aby náš život ovplyvnili.

Každopádne je dobré ku každému vzťahu pristupovať s láskou, s úctou, slušnosťou a úsmevom na tvári, nakoľko platí že život máme len jeden, a na hnev, negatívne emócie alebo vytváranie dusnej atmosféry nemáme čas. A ten čas, ktorý premrháme takto nám už nikdy nikto nevráti, tak prečo sa on oberať 🙂