Odpad a nečistoty, ktoré vyprodukujeme v domácnostiach, potrebujeme odviezť do zberných šácht prostredníctvom potrubí, ktoré však musia byť čisté, aby mohli plniť svoju funkciu na 100%. V opačnom prípade, pri ich upchatí nastáva havarijný stav, čo znamená, že nečistoty sa nemôžu dostať na určené miesto a vracajú sa naspäť do bytov.

kanalizácia, listy

Prečistiť odpadové a kanalizačné potrubie je potrebné nielen v prípade havárie, ale aj formou prevencie, aby nenastali tieto nepríjemné situácie. Nečistoty a splašky pretekajú potrubím dlhé roky a za ten čas sa na stenách usadia nánosy do takej hrúbky, že zabránia prietoku. Na ich čistenie sa špecializujú firmy, ktoré ich vyčistia krtkovaním, teda krtkovanie Ab-krtkovanie.sk elektromechanicky alebo vysokým tlakom vody. Pri krtkovaní sa využíva elektromechanický stroj Rothenberger a Rigid, základ ktorého tvorí rotačná a vibračná špirála s dĺžkou až 100 metrov. Tú vsunieme do potrubia a svojimi pohybmi postupne uvoľní nánosy zo steny potrubia. Má svoje výhody, ktoré sú v možnosti meniť nadstavce na hladké, frézovacie, vyťahovacie či kĺbové. Využíva sa na miestach, kde nie je možné využiť tlak vody a poradí si aj s kolenami v uhle až 90°.

Vysokotlakovým čistením nazývame spôsob, pri ktorom je potrebný vysoký tlak vody, ktorý dokáže z vnútra a zo stien potrubia vytlačiť všetky nečistoty a nánosy špiny. Vo vozidle je zabudované čerpadlo s vymeniteľnými tryskami, ktoré sú určené na jednotlivé druhy znečistenia. Táto metóda sa však nedá použiť všade, pretože pri nej hrozí riziko vytopenia priestoru.

water-783355_640

Firmy sa však venujú aj monitoringu a trasovaniu kanalizačných potrubí, to znamená, že do potrubia vsunú kameru a tá dokáže lokalizovať všetky poškodenia, ich rozsah, druh aj miesto, aby bolo možné vykonať opravu. Ide o preventívne činnosti, ktoré však v končenom dôsledku zabránia havarijnému stavu a zákazníkom ušetria aj financie.