Niet krajiny na svete, ktorá by bola závislá sama na sebe. Ani najväčšie mocnosti sveta- USA, Rusko, Nemecko, Francúzsko to nemôžu o sebe veru povedať.
Obchody štátov, vzájomné prepojenia už sú dávno realitou. A tak turbulencia na jednej strane reťazca musí zákonite vyvolať turbulenciu na strane druhej.
Rôzne ekonomické,ale aj celospoločenské témy majú vplyv na.

zisk

  • stabilitu meny,
  • stabilitu kurzov,
  • Stabilitu úrokových sadzieb

Práve stabilita úrokových sadzieb je jedným zo základných pilierov pôsobenia národných bánk. Na ich čelo sa vyberajú tí najlepší ekonómovia krajiny, ktorí spolu s celým tímom dokážu národnú menu, či ekonomiku vlastného štátu udržať v najlepšej ekonomickej kondícii.

Nie je to funkcie čestná- ale veľmi vysoko odborná. Bez ohľadu na to, či sa jedná o USA alebo o Slovensko. Mali sme na guvernérov Národnej banky Slovenska doposiaľ vždy štastie. Aj terajšia voľba jedného z najlepších ekonómov v rámci Európskej únie, je toho dôkazom, Pán Kažimír je na slovo vzatým odborníkom, ceneným v celej Európskej únii. Je garantom vývoja ekonomiky štátu.

obchd

V USA je z dôvodu nárastu hospodárstva, z dôvodu neustále narastajúcej dynamiky hospodárskeho rastu predpoklad rastu aj úrokových sadzieb-
Slovensko by v najbližšom období ešte vždy malo ťažiť z prítomnosti automobilového priemyslu. Nárast ekonomiky predpokladá NBS pre rok 2019 ešte 4,7%. Toto čísla, sa ale už v ďalšom roku zníži. No neočakáva sa dramatický pokles. Automobilový priemysel nás potiahol, ťahá a ešte chvíľu ťahať bude.
S nárastom automatizácie sa ale dá očakávať pokles pracovných miest a naopak nárast nárokov vzdelania v určitých odboroch na jestvujúce pracovné miesta.
Treba zachytiť už teraz, ak to nie je neskoro, dopyt po určitých vysokokvalifikovaných odborníkoch a prispôsobiť tomu školstvo.